P3 WORSHIP

PowerPoint Plugin voor beamteams

Bekijk ook de andere tools voor beamteams: P3 Tools
×

Navigatie hulp

×

Downloaden P3 Worship --- PowerPoint 2010+

Bedankt voor het downloaden van P3 Worship. Je kunt de plugin downloaden via deze link.

Wat is nieuw in versie V1.6?
 1. Sectiekop: Zowel bij het genereren van dia's met liedteksten als bijbelteksten is het mogelijk om P3 Worship een dia voorafgaand aan deze dia's aan te laten maken met de titel van het betreffende lied of geselecteerde bijbeltekst. Selecteer hiervoor een indeling bij het veld "Sectiekop indeling" en de dia wordt aan gemaakt, waarbij het titelveld is gevuld met de naam van de betreffende sectie. Bekijk de op deze website getoonde voorbeelden.
 2. De selectiebox van bij het veld "Indeling" toonde ook indelingen met vertikale tekst. Omdat deze indelingen niet bruikbaar zijn voor het genereren van dia's met lied- en/of bijbelteksten, worden deze niet meer getoond.
Opgeloste foutmeldingen
 1. De meest hinderlijk fout was die wel Methode Copy van object TextRange is mislukt. Bij het maken van de dia's voor lied- en bijbelteksten werd onder de motorkap gebruik gemaakt van de standaard Copy en Paste mogelijkheden van Windows. Alleen blijkt er al jaren een timings problemen te zijn, waardoor het kopieren en plakken niet altijd goed ging bij een aantal gebruikers. De metode om de dia's aan te maken is volledig op de schop gegaan, waardoor deze foutmelding niet meer kan voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat het maken van de dia's met bijbelteksten een stuk sneller gaat.
 2. Een minder voorkomende maar niet minder vervelende foutmelding is Slide (unknown member) : Integer out of range. 6 is not in the valid range of 1 to 4.. De oorzaak van deze fout is ook verholpen.

Ik vind het leuk om te horen wat je bevindingen zijn! Laat het me weten via het contactformulier.


Workshop Power! Punt.

Een kerkdienst voorbereiden binnen 7 minuten!

Nieuwste versie: V1.6, datum 27 maart 2023

Info


Wat is P3 Worship?

Downloaden en installeren

P3 Worship menu

Inrichten liederendatabase

Beheren bijbels

Bijbelteksten


Dia's met bijbelteksten

Meerdere talen en uitgaven

Zefania bijbels

OpenSong bijbels

Eigen layout en thema

Liedteksten


Eigen liederendatabase

Ondersteuning van OpenSong

Eigen layout en thema

Versaanduidingen


Info

Wat is P3 Worship?

P3 Worship is een Add-In voor PowerPoint om je te helpen met het maken van een PowerPoint presentatie voor kerkdiensten. Met behulp van P3 Worship kun je dia's maken met bijbel- en liedteksten die je tijdens een kerkdienst kunt vertonen.

Downloaden en installeren

Je kunt P3 Worship installeren door het uitvoeren van de volgende stappen:

 1. Download het bestand P3Worship.ppam. Je browser slaat dit bestand waarschijnlijk op in je downloads folder. Verplaats P3Worship.ppam naar een voor jou geschikte locatie.
 2. Start PowerPoint en klik op de tab "Bestand".
 3. Klik op "Opties"
 4. Op het scherm "Opties voor PowerPoint" klik op "Invoegtoepassingen".
 5. Selecteer bij "Beheren" de optie "PowerPoint-invoegtoepassingen" en klik op "Start...".
 6. Als P3 Worship al voorkomt op het scherm "Invoegtoepassingen", verwijder dan deze eerst door middel van de knop "Verwijderen".
 7. Klik op de knop "Nieuwe toevoegen...".
 8. Ga naar de map waar je P3Worship.ppam hebt opgeslagen, selecteer dit bestand en klik op "OK".
 9. Er verschijnt een beveiligingswaarschuwing. Klik op "Macro's inschakelen" en klik dan op "Sluiten".

Verwijderen

Om P3 Worship weer te verwijderen voer je de stappen 2 tot en met 6 uit van de beschreven installatieprocedure.

Downloaden liederen en bijbels

De liederen die je met P3 Worship maakt, worden opgeslagen in het OpenSong-formaat. Ook de bijbels die P3 Worship kan lezen, zijn dezelfde als die door OpenSong worden ondersteund. Je kunt liederen en bijbels die je wilt gaan gebruiken downloaden van de volgende websites:

P3 Worship menu

Na installatie zijn de functies van P3 Worship zichtbaar wanneer je een presentatie hebt geopend in de Normale weergave en de Diasorteerder weergave. Klik met de rechter muisknop tussen of ná de dia's in het panel met de overzicht van dia's.

Onder aan in het menu zie je het menu "P3 Worship" met een aantal functies die je kunt gebruiken.

Om de functies te kunnen gebruiken, moet je P3 Worship eerst configureren.

Configureren

Inrichten liederendatabase

De liederen database is een map ergens op je eigen computer of in het netwerk waar je deel vanuit maakt. Wanneer je van plan bent je database met andere leden van je beamteam te gebruiken, raad ik je aan een cloud toepassing te gebruiken die je ook als een map in je Verkenner kunt gebruiken, zoals Dropbox, Google Drive of OneDrive. Hiermee kun je liederen en wijzigingen op je liederen direct met je andere leden delen.

Bepaal de map waar je je liederen wilt gaan opslaan. Maak voor elke liedbundel die je in de kerkdiensten gebruikt een submap aan.

Plaats eventueel gedownloade OpenSong liederen in deze map.

Nu moet je alleen nog kenbaar maken aan P3 Worship welke map je wilt gebruiken. Selecteer uit het P3 Worship menu de optie "Selecteer locatie". Ga naar de map waar je de liederen wilt bewaren en klik op "OK".

Met de menuoptie "Verkennen" kun je altijd vanuit PowerPoint direct naar de betreffende map gaan om liedbundels toe te voegen, te wijzigen of liederen te verwijderen, hernoemen en importeren.

Beheren bijbels

Om een bijbel in P3 Worship te kunnen gebruiken, moet je deze eerst downloaden en importeren. Klik hier voor meer informatie voor het downloaden van bijbels.

Selecteer uit het P3 Worship menu de optie "Bijbels beheren":

Met de knop "Nieuw..." kun je een gedownloade bijbel importeren. Selecteer het bijbelbestand dat je hebt gedownload en klik op "OK". Er verschijnt een pop-up om de naam van de bijbel op te geven. Wijzig eventueel de naam van de bijbel en klik op OK. De bijbel wordt geïmporteerd (dit kan even duren) zodat deze door P3 Worship kan worden gebruikt. De geïmporteerde bijbel verschijnt in de lijst met bijbels. Herhaal dit proces tot je alle bijbels die je wilt gebruiken hebt geïmporteerd. Je kunt nu P3 Worship gebruiken om dia's met bijbelteksten te maken. Klik hier voor meer informatie.

Met de knop "Verwijderen" kun je een bijbel uit P3 Worship verwijderen en om de naam van een bijbel te wijzigen, kun je de knop "Hernoemen" gebruiken.

Indelingen maken

Voor het maken van dia's met zowel bijbel- als liedteksten maakt P3 Worship gebruik van een indeling die de geopende presentatie heeft. Het is daarom raadzaam om een eigen sjabloon te maken met een indeling voor bijbel- en liedteksten. Hoe je in PowerPoint een eigen sjabloon en thema maakt, staat hier beschreven.

Let op: een indeling kan meerdere tijdelijke aanduidingen hebben voor tekst. P3 Worship gebruikt voor het toevoegen van bijbel- danwel liedtekst de tijdelijke aanduiding met de grootste oppervlakte.

In bovenstaand voorbeeld bevat de indeling een titel, twee tijdelijke aanduidingen (met de tekst "Klik om de modelstijlen te berwerken"), een voettekst en een aanduiding voor datum en dianummer. P3 Worship selecteert de tijdelijke aanduiding van de twee die de hoogste oppervlakte heeft.

TIP
Geef de indeling een herkenbare naam (zoals bijvoorbeeld "Schriftlezing", "Lied"). Bij het toevoegen van bijbel- of liedtekst kun je vrij eenvoudig de juiste indeling selecteren.


Bijbelteksten

Wanneer je tenminste één bijbel hebt geïmporteerd, kun je dia's met bijbelteksten maken. Selecteer uit het P3 Worship menu de optie "Bijbeltekst". Het volgende scherm verschijnt:

Selecteer eerst de bijbel die je wilt gebruiken en vervolgens het bijbelboek, het hoofstuk en de betreffende verzen die je wilt tonen. Geef onder "Versinstellingen" of en hoe je de versaanduiding wilt laten zien.

 • Versaanduiding in titel: Als de dia een titel bevat dan wordt het gekozen bijbelgedeelte in de titel getoond.
 • Toon versnummers: Indicatie die aangeeft of er versnummers getoond moeten worden.
 • Afstand: Als de genummerde lijst is uitgeschakeld het aantal spaties ná het versnummer
 • Grootte: Als de genummerde lijst is ingeschakeld de grootte van het versnummer (30-100% van de tekst)
 • Genummerde lijst: Als deze optie gezet is, worden de bijbelverzen als een genummerde lijst opgenomen op de dia's
 • Vet: Versnummers worden vet weergegeven
 • Cursief: Versnummers worden cursief weergegeven
 • Kleur: de kleur van de versnummers. Klik op ... om de kleurinstellingen te wijzigen

Onder het kopje "Dia's" geef je aan welke indeling je wilt gebruiken en in welke sectie je de bijbeltekst wilt plaatsen. Wanneer je voor "Nieuwe sectie" kiest wordt er een nieuwe sectie in je presentatie aangemaakt met als naam het gekozen bijbelgedeelte. Kies je voor een bestaande sectie dan worden de dia's achteraan in de sectie toegevoegd.
Nieuw in versie 1.6 Als je een indeling kiest bij "Sectiekop indeling" dan wordt vóór de dia's met de tekst van de bijbelgedeelten een dia toegevoegd als een sectiekop met als titel het gekozen bijbelgedeelte.

Klik op de OK-knop om de dia's aan te maken.

Voorbeelden:

Sectiekop Vanaf versie 1.6

Versnummers met afstand 1

Zonder versnummers

Genummerde lijst


Liedteksten

Wanneer je een locatie voor je liedteksten hebt ingesteld, kun je dia's met liedteksten maken. Selecteer uit het P3 Worship menu de optie "Liedtekst". Er verschijnt een scherm dat er als volgt uit kan zien:

 • Liedbundel:
  Selecteer de liedbundel waaruit je een lied wilt selecteren. Elke submap in de door jou aangegeven locatie wordt als een liedbundel beschouwd.
 • Selectie:
  Hiermee kun je snel een filter aanbrengen in de lijst. Klik op het gewenste lied in de onderliggende lijst om deze te selecteren.

  Dubbel-klik op een lied om deze te wijzigen. Klik met de rechter muisknop op een menu te activeren:

  • Nieuw lied...: voeg een nieuw lied toe aan de huidige liedbundel. Na het opgeven van de bestandsnaam van het lied, wordt de Lied editor geopend en kun je je eigen lied invoeren.
   Tip : Geef als bestandsnaam naast het liednummer ook de titel of de eerste regel van het lied op. Dit helpt je bij het zoeken (zie "Zoek lied").
  • Wijzigen...: de Lied editor wordt geopend waarmee je het lied kunt wijzigen
  • Zoek lied: Toont een overzicht van alle liederen uit alle bundels waarmee je een specifiek lied kunt zoeken en selecteren.
  • Verkennen: Opent de liedlocatie in de Windows Verkenner. In de Verkenner kunnen je liederen verplaatsen, verwijderen en hernoemen

 • Lied info:
  Informatie over het lied. Zie "Lied wijzigen" voor meer informatie over de gegevens die hier getoond worden.
  Dubbelklik op dit gebied om het betreffende lied te wijzigen.
 • Presentatie volgorde:
  De selectie van secties die op de dia's getoond moeten worden en in welke volgorde. Onder "Lied info:" kun je zien welke secties het lied bevat. Verzen worden aangeduid met V1,V2 .... of 1,2 ....
 • Automatische diawissel:
  Als ongelijk aan 0 dan worden de verzen/secties verdeeld over meerdere dia's als een vers/sectie meer dan het aantal opgegeven regels bevat
 • Diatitel:
  Titel zoals die op de dia's wordt gezet als er een titel voor de indeling is gespecificeerd. Zet een #-teken in de diatitel om het versnummer op te nemen. Om een lijst van de geselecteerde verzen op te nemen, zet dan een %-teken op de betreffende plek in de titel.
  "Psalm 150 : #" Resulteert in de titels "Psalm 150 : 1" en "Psalm 150 : 2"
  "Psalm 150 : %" Resulteert in de titels "Psalm 150 : [1], 2" en "Psalm 150 : 1, [2]"
 • Indeling:
  De indeling die gebruikt moet worden voor het aanmaken van de dia's
 • Sectie:
  De sectie waarin de dia's geplaatst moeten worden. Indien "Nieuwe sectie" is geselecteerd wordt een nieuwe sectie aangemaakt met de naam van het gekozen lied en de geselecteerde verzen.
 • Sectiekop indeling:
  Nieuw in versie 1.6 De indeling die gebruikt moet worden voor het aanmaken van een 'sectiekop' dia. Dit is een dia die vóór de dia's met liedteksten wordt ingevoegd en die de titel van de geselecteerde liedverzen toont. Je kunt hier alle kiezen uit alle indelingen die een titel-veld hebben.
 • Voorbeeld:
  Voorbeeld weergave van het geselecteerde lied, geselecteerde verzen en het aantal dia's:

  In dit voorbeeld is als diatitel "Gezang 12 : %" opgegeven en een automatische diawissel na 2 regels. Elke sectie is nu over twee dia's verdeeld.

Klik op de OK-knop om de dia's aan te maken. In dit voorbeeld is er ook een Sectiekop indeling (V1.6) geselecteerd. Het resultaat kan er als volgt uit zien:

Sectiekop V1.6

Tekst van vers 1

Tekst van cloupet 1 als onderdeel van vers 1

Tekst van vers 2


Liedtekst editor

Met de Lied editor kun je bestaande liederen wijzigen of nieuwe liederen aan je database toevoegen:

Per lied kun je de volgende gegevens vastleggen:

 • Titel:
  De titel van het lied
 • Auteur:
  De auteur van het lied
 • Copyright:
  De eigenaar van het lied die de rechten heeft
 • Liednummer:
  Aanduiding voor het lied binnen een liedbundel. P3 Worship gebruikt dit gegeven als standaard diatitel
 • Presentatie volgorde:
  (Voorkeurs) volgorde van de secties van het lied
 • CCLI Nummer:
  Nummer waaronder het lied bekend staat bij CCLI t.b.v. je rapportage
 • De feitelijke tekst voor het lied kun je invoeren in het grootste tekstvak. Secties van een lied als (Chorus/Refrein, Verzen) kun je aangeven tussen rechte haken []. In principe kun je sectienamen gebruiken die je wilt, maar voor de eenduidigheid is het raadzaam je te houden aan de volgende naamgeving:

  • V (Vers) : eventueel gevolgd door een versnummer V1, V2, V3 etc.
  • 1-9(Genummerd vers) : zelfde als V1, V2 etc.
  • C (Chorus / Refrein)
  • B (Bridge / Brug)
  • P (Pre-Chorus / Voorzang)
  • T (Tag / Opmerking) : deze sectie is voor documentatie doeleinden en wordt door P3 Worship genegeerd

  Nieuw in versie 1.3:Tekst tussen accolades wordt cursief gepresenteerd.


  Contact


  Workshop Power! Punt.

  Ik heb op de beamteamdag van 9 februari 2019 in Zwolle leuke workshops mogen gegeven over P3Worship in combinatie met P3Plus. In deze video zie je hoe je een presentatie voor een kerkdienst maakt binnen 7 minuten!

  00:05 Selecteer het sjabloon voor je kerk
  00:15Nu alle liturgie elementen als een sectie toevoegen…..
  Rechter Muisknop en selecteer “Secties toevoegen” (P3Plus)
  00:18Kopieer de liturgie uit het document of e-mail….
  00:23…en plak dit in het tekstvak
  00:30Voorafgaand aan de dienst worden mededelingen getoond. Deze als eerste opnemen in de lijst
  00:35Elke element in de liturgie heeft nu een sectie in je presentatie
  00:38Voor de standaard liturgie elementen een standaard dia toevoegen
  00:54(Fonkel is de naam van de kinderclub….)
  01:45Teksten van de te zingen liederen toevoegen met P3Worship:
  01:52- Ik kies eerst de naam van de sectie, daar staat de naam en verzen van het te zingen lied
  01:55- Selecteer de liedbundel
  02:02- Geef nummer of titel van het lied in
  02:06- Kies het juiste lied
  02:09- In ‘Presentatie volgorde’ de te zingen verzen opgeven
  02:15- Kies de juiste indeling, ik maak onderscheid tussen Zingen en Zingen (staand)->ander icoontje
  02:17- Klik OK op de tekst toe te voegen
  In het veld Diatitel kan de titel worden aangepast. # is het versnummer % is de aanduiding voor alle verzen, met huidige vers tussen []
  Automatische regeleinde geeft het aantal regels dat op een dia past. Rechts in het veld zie je hoe de dia’s worden weergegeven
  02:22Voeg zo alle liederen toe
  03:38Nu de te lezen bijbelteksten toevoegen, kies de vertaling, bijbelboek, hoofstuk en verzen
  03:55Kies de instellingen. Deze blijven bewaard voor de volgende keer.
  03:57Kies de indeling die je wil gebruiken
  04:00En in welke sectie de bijbeltekst moet worden geplaatst
  04:03Klik OK en de bijbeltekst wordt toegevoegd. Het kan een paar seconden duren voordat de tekst zichtbaar is
  04:20Dit is een kleine controle. Door alle secties samen te vouwen, kun je zien of elke wel gevuld is, zo niet dan staat er (0) achter een sectie naam
  04:23Nu de PowerPoint van de predikant toevoegen. Ik heb een bibliotheek in P3Plus aangemaakt waar ik alle PPT’s voor de huidige dienst inzet (Dienstgegevens, dit is gewoon een folder in de downloadfolder) Ik ga deze PPT als object toevoegen aan de standaard preek dia met behulp van P3Plus
  04:46Standaard wordt de PPT gestart na de muisklik en dan wordt ie pas zichtbaar. Nu ook zorgen dat aan het einde van de presentatie deze verdwijnt. Resultaat wordt zichtbaar aan het einde, zie 07:17
  05:04Nu nog de binnengekomen mededelingen toevoegen. Deze staan ook in de bibliotheek dienstgegevens
  06:00De mededelingen nog even op tijd laten lopen met een overgangsanimatie
  06:22Nu zijn alle dia’s toegevoegd. In feite moet het liturgiebord en collectedia nog aangepast worden….maar laten we buiten de demo.
  Van alle secties wordt een aangepast diavoorstelling gemaakt
  06:38De presentatie is klaar. Le’s begin. Selecteer de voorstelling mededelingen om te projecteren
  06:59Selecteer een andere presentatie als bv de kerkenraad binnen komt
  07:17Aan het begin van de preek wordt de standaard dia getoond. Na de klik wordt de ppt van de predikant geopend
  07:24Na afloop van de ppt van de predikant weer terug op de standaard dia

  Dit is slechts één manier om het te doen. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen in dit geval alleen voor de mededelingen en voor de rest van de dienst een aangepast voorstelling te maken. Hiervoor moet je eerst alle secties verwijderen en dan twee nieuwe aanmaken.
  P3Plus heeft ook nog een functie om een dia naar alle andere secties te kopieren. Hiermee kun je bijvoorbeeld het liturgiebord eenvoudig voor elk element plaatsen.